БҮРГЭХ I

Бургих: шороо бүргэх (шороо бургих).

Ижил үг:

БҮРГЭХ II