БҮДҮҮТЭХ

Улмаар бүдүүн болох, бүдүүсэх, бөөрөнхий юм томдох: тэрэгний гол бүдүүтэх (тэрэгний гол томдох).