БҮДҮҮТГЭХ

Бүдүүн болгох, бүдүүсгэх; том болгох - Нарийныг бүдүүтгэхэд бэрх. Ж.Дашдорж. дэлгэрэнгүй...