БҮДҮҮСГЭХ

Улам бүдүүн болгох - Бас дээлийнхээ ханцуйг хүүдий шиг бүдүүсгэсэн байв. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.