БҮДҮҮРЭХ

1. Бүдүүн болох, томрох - Чи нэг л бүдүүрээд байх чинь. С.Эрдэнэ. дэлгэрэнгүй...


2. Таргалах - Гуя нь бүдүүрч цулцгар байдалтай болно. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага;
3. Нарийн, уран биш болох.