бүдүүн хүзүү гаргах
гөжүүдлэх, зөрүүдлэх, нэг талыг барьж зүтгэх

Том дуугарах

Хүү бүдүүн хүзүү гаргажээ

Зочин 2016-02-22 19:24:16