БУРГАНАХ

1. Цас үл мэдэг орох, үе үе бага багаар хаялах;


2. Нартайд цас будран орох, салхинд ийш тийш үлээгдэн лавсах: цас бурганах (цас будрах) - Салхи шуурга ихэдсээр цас бурганаж дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Холбоо гурван тууж.