АГТЛАХ II

Гол сувгийн дээгүүр хүн, мал гарахад зориулж мод дамнуулан тавих: гол агтлах (голын дээгүүр дамнуулан дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АГТЛАХ I

АГТЛАХ III