АГТЛАХ III
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Мэхлэх, залилах.

Ижил үг:

АГТЛАХ I

АГТЛАХ II