шувууны даллага
/ шашин /

хаврын сар гарч, хамаг дэлхий төлжин, мал төллөх цагаар малын хишиг буян тогтоох зан үйл