сангийн тулга

сан тавьж гэрийн утааг хөөдөг тулга