болсноос ам хүр, буурлаас үг дуул
/ зүйр цэцэн үг /
ах зах хүний үгийг сонсож бай гэсэн санаа