БОЛГООМЖГҮЙ

Болгоомж муутай, сэрэмж муутай: болгоомжгүй хөдлөх (сэрэмжгүй хөдлөх), болгоомжгүй дэлгэрэнгүй... (хянамжгүй үг), болгоомжгүй хүмүүс (сэрэмжгүй хүмүүс) - Байгалийн гэнэтийн аюул, хайхрамж болгоомжгүй хүмүүс байсан цагт хэн нэг нь ялгаагүй шүхрээрээ буух л хэрэгтэй. Л.Дашням. Бурхантын цэцэг., гэнэн болгоомжгүй (болгоомжлохыг огт мэдэхгүй) - Гэнэн болгоомжгүй өсгөсөн нь эх миний л мянган буруу. Б.Ринчен. Гүнж., болгоомжгүй үг нөхөрт халтай, болоогүй хоол гэдсэнд халтай [зүйр цэцэн үг] (үгээ бодож хэл гэсэн санаа), болгоомжгүй эмчээс буцалсан ус дээр [зүйр цэцэн үг] (болгоомж сэрэмж хамгаас чухал гэсэн санаа).

болгоомжгүй хөдлөх сэрэмжгүй хөдлөх
болгоомжгүй үг хянамжгүй үг
болгоомжгүй хүмүүс сэрэмжгүй хүмүүс
гэнэн болгоомжгүй

болгоомжлохыг огт мэдэхгүй

болгоомжгүй үг нөхөрт халтай, болоогүй хоол гэдсэнд халтай үгээ бодож хэл гэсэн санаа
болгоомжгүй эмчээс буцалсан ус дээр болгоомж сэрэмж хамгаас чухал гэсэн санаа