БОЛГОХ II

1. Боловсруулах, чанах: болгосон олс (олсыг үнсний усанд дэвтээж боловсруулаад цэв цэгээн болгосон дэлгэрэнгүй...


2. Түүхий идээний зүйлийг чанах мэтээр боловсруулах: мах болгох (а. Махыг чанах, жигнэх, шарах, хуурах; б. [шилжсэн] Хүнийг ихэд дэлгэрэнгүй...
болгосон олс олсыг үнсний усанд дэвтээж боловсруулаад цэв цэгээн болгосон нь
мах болгох

а. Махыг чанах, жигнэх, шарах, хуурах; б. [шилжсэн] Хүнийг ихэд ядраах зүдрээх

болгож идэх

чанах мэтээр боловсруулж идэх

хоол болгох

а. Хоол чанах, б. Ямар нэгэн зүйлийг хүнсэндээ хэрэглэхээр болох

цаас болгох цаас боловсруулах
Ижил үг:

БОЛГОХ I