БОЛДГОР II

Дов сондуул бүхий газар.

Ижил үг:

БОЛДГОР I