БОЛГООМЖТОЙ

Хянамгай, анхааралтай: болгоомжтой байх (сонор сэргэг хянамгай байх), болгоомжтой дэлгэрэнгүй... (анхаарал сэрэмжтэй, хянамгай явах) - Дээд Шивээнд цагаан цэрэгтэй, Доод Шивээнд гэмин цэрэгтэй тул маш болгоомжтой яваарай гэв. Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дурдатгалууд.

болгоомжтой байх

сонор сэргэг хянамгай байх

болгоомжтой явах анхаарал сэрэмжтэй, хянамгай явах