БОЛГООХ

1. Болгоомжлох, нягтлан бодолхийлэх: болгоож харах (нягтлан харах) - Морьтонг ойртон иртэл сайтар дэлгэрэнгүй... Б.Догмид. Цэнхэрлэн харагдана., болгоож явах (болгоомжилж явах), болгоогоод явбал осолгүй, болгож идвэл аюулгүй [зүйр цэцэн үг] (болгоомж сэрэмжтэй бай гэсэн санаа);


2. Хүний өвчний байдал ямар байгаа тухай зориуд асуун үзэх, эргэх;
3. Анхаарах, хүндэтгэвэл зохих хүний харах, үзэх, ажиглах, хянах: болгоож хайрлах (анхаарч үзэх) - Үүнийг болгоож хайрлана уу? дэлгэрэнгүй... Зуун билиг.

болгоож харах нягтлан харах
болгоож явах болгоомжилж явах
болгоогоод явбал осолгүй, болгож идвэл аюулгүй болгоомж сэрэмжтэй бай гэсэн санаа
болгоож хайрлах анхаарч үзэх