болгоогоод явбал осолгүй, болгож идвэл аюулгүй
/ зүйр цэцэн үг /
болгоомж сэрэмжтэй бай гэсэн санаа