болгоомжгүй эмчээс буцалсан ус дээр
/ зүйр цэцэн үг /
болгоомж сэрэмж хамгаас чухал гэсэн санаа