БОЛГООМЖЛОХ

Аливаа үйлийг гүйцэтгэхдээ урьдаас ихээхэн анхаарах, сэрэмжлэх, болгоомж хянамжтай байх: аюулаас дэлгэрэнгүй... (аюулаас урьдчилан сэрэмжлэх), айж болгоомжлох (айж сэрэмжлэх) - Би хойноос нь давхиснаа морь хөлрөөгүй байхад давхих осолтой гэж болгоомжлоод ширүүлсэнгүй. Б.Чойндон. Галбын говьд., сайтар болгоомжлох (хичээнгүйлэн хянах) - Сайн бод! Сайтар болгоомжил! З.Баттулга. Хөх тэнгэр.

аюулаас болгоомжлох аюулаас сэрэмжлэх
айж болгоомжлох айж сэрэмжлэх
сайтар болгоомжлох хичээнгүйлэн хянах