болгоомжгүй үг нөхөрт халтай, болоогүй хоол гэдсэнд халтай
/ зүйр цэцэн үг /
үгээ бодож хэл гэсэн санаа