бодоод бодоод бодын шийр дөрөв

яаж ч бодсон өөр арга олдохгүй