БОДУУШТАЙ

Бодох хэрэгтэй, бодох нь зүйтэй: бодууштай үг (санаж явахад хэрэгтэй үг), бодууштай дэлгэрэнгүй... (бодож үзвэл зүйтэй санал) - Үүнд одоо цагийн хүн, эрт цагийн тэдгээр хүнийг буруушаахын арга ч үгүй, ёс ч үгүй гэж бодууштай. Б.Ринчен. Заан залуудай.

бодууштай үг

санаж явахад хэрэгтэй үг

бодууштай санал

бодож үзвэл зүйтэй санал