БОДРОЛ

1. ухаарал бодрол [хоршоо] (ухаарч авсан зүйл, ухаан санаандаа эргэцүүлэн бодох зүйл);


2. бодрол бичиг [хуучирсан] (а. Дээш өргөх айлтгал бичиг; б. Ямар нэгэн ухааны зүйлийг тайлбарлан таниулах зорилгоор хялбаршуулсан дэлгэрэнгүй...