тооцоо бодох

а. Тоо ёсоор бүртгэх, бодох; б. Өш санасны хариу авах