аварга амжилт

урьд өмнө нь гарч байгаагүй амжилт - Ажлын найман цаг дуусахад Гунгаа ерэн тонн нүүрс хүрздэж уурхайн аварга амжилт тогтоочихоод хөл дээрээ дэлгэрэнгүй... Т.Баасансүрэн. Бутач.