АВАРГАС
/ амьтан /

Үлгэр домогт гардаг ер бусын хүчтэй, асар том биетэй амьтан - Өрнөдийн домогт аваргасыг хүн цээтэй, морин биетэй дэлгэрэнгүй... С.Жамбалдорж. Морин эрдэнэ.