АВАРГАЛАХ

1. Түрүүлэх, манлайлах, аварга болох - Бас адуучин болж, хэдхэн жилийн дараа аймаг сумдаа аваргалах нь тэр. дэлгэрэнгүй...


2. Аварга байдал гаргах.