ЭЛДЭЭ
/ нутгийн аялгуу /

барга, буриад Шал: модон элдээ (модон шал) - Модон элдээтэй байшин байна. дэлгэрэнгүй...