ЭВЭЛ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хурим тойн зохион байгуулагч - Охины эцэг эхийн зүгээс нэгэн хүндэт хүнийг хурим тойн ёс заншлыг дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ЭВЭЛ I