ЭВЭЛ I

эвэл авал (нунтаг зүйлийг усаар багсарч чийгтэй болгосон байдал).

Ижил үг:

ЭВЭЛ II