ЭВЭР II

Хүний гар хөлд гаднын нөлөөнөөс үүссэн хатуу сайр: хөлийн эвэр (бачуу гутал хөлийн хурууг дарснаас дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЭВЭР I

ЭВЭР III