агаарын мэдээ

1. агаарын цахилгаан мэдээ, утасгүй цахилгаан дэлгэрэнгүй...


2. аяндаа буй болдог цахилгаан соронзны хутгаруулах дохио. Олонхдоо агаар мандлын цахилгаан ниргэлгээс дэлгэрэнгүй...