АГААРАХ II
/ яриа /
Бөөгнөрөх.
Ижил үг:

АГААРАХ I