АГААРГҮЙ

1. Агаар байхгүй: Хүн хоолгүй хэд хонож чадна. Агааргүй бол амархан үхэх нь байна. Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр., агааргүй орчин (агаар байхгүй орчин);


2. Бүгчим, агаар муутай: агааргүй өрөө (бүгчим өрөө).

агааргүй орчин агаар байхгүй орчин
агааргүй өрөө бүгчим өрөө