АГААРГҮЙДЭХ

Агаар хэтэрхий бага учир тохиромжгүйдэх, агаар дутагдах.