АГААРЖИХ

1. Агаартай болох;


2. Цэвэр агаар сэлбэж, амьсгалахад чөлөөтэй болох: тасалгаа агааржих (тасалгаанд агаар салхи орох).