АГААРЖУУЛАЛТ

Агааржуулах үйлийн үр дүнг заасан нэр: байрны агааржуулалт (байранд цэвэр агаар оруулах), дэлгэрэнгүй...

байрны агааржуулалт байранд цэвэр агаар оруулах
үйлдвэрийн агааржуулалт үйлдвэрийн цэвэр агаарын хангамж