АГААРЖУУЛАХ

Агаар оруулах, агаараар хангах: агааржуулах хоолой (агаар оруулах хоолой) - Агааржуулах хоолой дэлгэрэнгүй... Ж.Бямба. Үнэний хорвоо.