АГААР II

Уг чанар, мөн чанар, эх үүсгэл, гүн - Хол ойроос хулгай хийх хүн хийгээд хотыг эргэн гэтэх чоно хоёрын ахуй дүр дэлгэрэнгүй... Цогт тайжийн хадны бичиг.

Ижил үг:

АГААР I