агаарын урсгал
халуун хүйтний улмаас агаарын даралт газар бүр нягт сийрэг нь харилцан адилгүй болж, нягт газраас сийрэг тийш хий урсах үзэгдэл салхи гарах