янаг сэтгэл
эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн бие биедээ татагдан дотносох сэтгэл