ЯДАХ

1. Ажил хөдөлмөрөөс бэрхшээх, халгах: арга ядах (арга барагдах, аргаа барах), барьж дэлгэрэнгүй... (ажлаас бэрхшээн барьж ажиллаж чадахгүй байх), халдаж ядах (ойртож хүрч чадахгүй бэрхшээх), ядах зүдэх [хоршоо] (ажил үйлээс халган бэрхшээх, туйлдаж ядрах);


2. Аливаа зүйлийг тэсвэрлэж чадахгүй болох: байж ядах (тэсэж ядан байх), биеэ барьж ядах (тэсвэр тэвчээрээ алдах), дэлгэрэнгүй...
3. Үйл ажлыг арай чамай хийсэн болох - Тэргүнэ өндрийн шугуйд орвоос, Тайчууд орон ядаж шугуй орчноо сахив. Алтан товч., идэж ядах (дуртай дургүй идэх), хийж ядах (хийсэн болох), хөдөлж ядах (ихэд удаан хөдлөх, дургүй хөдлөх), арай ядан [хоршоо] (дөнгөн данган, чүү чамай), *ядсан нохойд хатсан баас (зовлон дээр зовлон, ядарсан дээр улам нэрмээс болох гэсэн санаа), ядаж байхад яршиг тааралдах [зүйр цэцэн үг] (ажил үйлийг арай хийн гүйцэтгэж байхад нэмж тээр болох гэсэн санаа);
4. Аргаа барах, зүдрэх, ядрах, цөхрөх - Тэр, чадвал амралтынхаа ихэнхийг, ядвал хоёр долоо хоног ч болтугай амрахаар явжээ. дэлгэрэнгүй... арга ядах (аргаа барах), дааж ядах (даахгүй зүдрэх, цөхрөх), ядаж цөхөх (ядуу учир чармайн зүдрэх) - Ядаж байж чамламтгай, мэдэхгүй байж заамтгай, чадахгүй байж мэдэмтгий, чалчаа байж яримтгай. Монгол зүйр цэцэн үг;
5. Түвдэхгүй, хэцүү биш: ядаад байх юм биш (хэцүү биш), хийж ядах юу байх билээ (хийхэд хэцүү биш).

арга ядах арга барагдах, аргаа барах
барьж ядах ажлаас бэрхшээн барьж ажиллаж чадахгүй байх
халдаж ядах ойртож хүрч чадахгүй бэрхшээх
ядах зүдэх ажил үйлээс халган бэрхшээх, туйлдаж ядрах
байж ядах тэсэж ядан байх
биеэ барьж ядах тэсвэр тэвчээрээ алдах
тогтож ядах байж суух газраа олохгүй байх, тэсэж ядах
тэсэж ядах сэтгэлээ барьж чадахгүй байх
үзэн ядах үзэж чадахгүй болох, ад шоод үзэх
хүлээж ядах хүлээсээр тэсэж чадахгүй болох
идэж ядах дуртай дургүй идэх
хийж ядах хийсэн болох
хөдөлж ядах ихэд удаан хөдлөх, дургүй хөдлөх
арай ядан дөнгөн данган, чүү чамай
ядсан нохойд хатсан баас зовлон дээр зовлон, ядарсан дээр улам нэрмээс болох гэсэн санаа
ядаж байхад яршиг тааралдах ажил үйлийг арай хийн гүйцэтгэж байхад нэмж тээр болох гэсэн санаа
арга ядах аргаа барах
дааж ядах даахгүй зүдрэх, цөхрөх
ядаж цөхөх ядуу учир чармайн зүдрэх
ядаад байх юм биш хэцүү биш
хийж ядах юу байх билээ хийхэд хэцүү биш