ядаж байхад яршиг тааралдах
/ зүйр цэцэн үг /
ажил үйлийг арай хийн гүйцэтгэж байхад нэмж тээр болох гэсэн санаа