ядсан нохойд хатсан баас
зовлон дээр зовлон, ядарсан дээр улам нэрмээс болох гэсэн санаа