яам тамгын газар
а. Түшмэдийн хурах, төрийн хэрэг шийтгэх газар; б. Төрийн албан байгууллага