ЯАМТ :
/ амьтан /

яамт хой шаазгай (сүүл уртхан нэг зүйл шаазгай).