ЯАРАЛГҮЙХЭН

Нэлээд яаралгүй, аажуухан - Дамбаа, Отгон хоёр модон дотуур яаралгүйхэн цааш алхалсаар л байлаа.дэлгэрэнгүй...