ЯАРАМТГАЙ

Байнга яарч явдаг, яарах нь олонтоо: яарамтгай хүн (яаруу, сандруу зантай хүн).