ЯАРАВЧЛАХ

Аливаа үйл ажлыг хийхдээ шамдан чармайж, хурдавчлах, түргэвчлэх - Тэдэнтэй яаравчлан нийлснээс эхлэн одоо ингэж дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., яаравчлан хийх (ажил хэргийг даруй түргэн гүйцэтгэх).